Misija

 Naša misija je distribucija lijekova, pomoćnih ljekovitih i kozmetičkih preparata, bebi hrane i opreme domaćih i stranih proizvođača, uz uvoz, distribuciju i tehničku podršku za medicinsku, foto i grafičku opremu i uređaje, kao i distribuciju potrošnog materijala vodećih svjetskih brendova.

Vizija

 Naša vizija je liderska pozicija među veledrogerijama i distributerima medicinskog, grafičkog i foto materijala i opreme na tržištu BiH, liderstvo u obezbjeđivanju proizvoda i usluga saglasnih sa zahtjevima, potrebama i očekivanjima kupaca, a u skladu sa zakonskim propisima.


 Utvrđenu viziju Medicom doo će ostvariti doslijednom primjenom sledećih principa:

  • usredsređenost na stalno zadovoljenje novih potreba kupaca
  • liderske uloge rukovodstva u ostvarivanju vizije organizacije
  • potpunog angažovanja kreativnih sposobnosti svih zaposlenih za dobrobit preduzeća i svakog zaposlenog
  • planiranja, doslijednog sprovođenja, provjeravanja i poboljšanja svih procesa
  • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
  • razvoja uzajamno korisnih odnosa sa dobavljačima radi stvaranja dodatnih vrijednosti sa obje strane i radi uvođenja novih tehnologija
  • uvažavanje zahtjeva ino-partnera

Menadžment koji se oslanja na kvalitet usklađen sa standardom

ISO 9001:2008

omogućava nam da svoj posao radimo uvijek dobro i na svakom mjestu